GIỚI THIỆU‎ > ‎

Ajisai Sheraton Hotel

Ngày 1 tháng 3 năm 2015cửa hàng thứ 2 của Ajisai Việt Nam đã được mở trong khách sạn 5 sao Sheraton.
Địa chỉ: 11 Đường Xuân Diệu-Quận Tây Hồ- Hà Nội
Điện thoại: 04-3926-3469Comments