SẢN PHẨM‎ > ‎

Gốm

Đĩa, bát các loại

https://sites.google.com/a/ajisai.vn/vnajisai/san-pham/bat-trang/coc-trung-1

Gốm Chu Đậu

https://sites.google.com/a/ajisai.vn/vnajisai/gac-dua

Gác đũahttps://sites.google.com/a/ajisai.vn/vnajisai/san-pham/bat-trang/bat-trang-anh-nguyen?pli=1

Bát Tràng anh Nguyên

Bộ ấm chénBộ ấm chén giọt nước


          
      

https://sites.google.com/a/ajisai.vn/vnajisai/san-pham/bat-trang/bat-gia-vi-thuyen

https://sites.google.com/a/ajisai.vn/vnajisai/san-pham/bat-trang/coc-bat-thiet-ke-hien-dai

Bát Tràng Gaia