Hoạt động gần đây của trang web

20:22, 12 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU
20:22, 12 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU
20:20, 12 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa Ajisai Hội An
05:51, 10 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa Ajisai Lotte Hotel
05:50, 10 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa Ajisai Lotte Hotel
20:14, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa Ajisai Lotte Hotel
20:12, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:12, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736390010_1635.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:08, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389954_1634.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:08, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389887_1633.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:08, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389832_1632.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:08, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389776_1631.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:06, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389732_1630.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:06, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389621_1628.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:05, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389566_1627.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:05, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389510_1626.jpg vào Ajisai Lotte Hotel Hanoi
20:05, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã tạo Ajisai Lotte Hotel Hanoi
19:50, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã tạo Ajisai Lotte Hotel
19:47, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
19:46, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
19:46, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389510_1626.jpg vào TRANG CHỦ
19:45, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389621_1628.jpg vào TRANG CHỦ
19:45, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã cập nhật 1475736389954_1634.jpg
19:39, 6 thg 10, 2016 Phan Lai đã đính kèm 1475736389954_1634.jpg vào TRANG CHỦ
04:29, 20 thg 9, 2016 Phan Lai đã chỉnh sửa Ajisai Sheraton Hotel